وبلاگ تخصصی معرفی و دانلود بازی های آنلاین و بازی های فلش و والپیپر بازی ها


توجه توجه: ترفند افزایش بازدید حتما بخوانید


بخش بازی های آنلاین در اینجا
بخش بازی های غیر آنلاین در اینجا
بخش عکس های مخصوص دسکتاپ در اینجا

توجه:این وبلاگ اعضای فعال جهت همکاری می پذیرد.افرادی که تمایل به همکاری دارند می توانند از طریق بخش نظرات یا از طریق ایمیل زیر موافقت خود را اعلام کنند
Email:power_engineer88@hotmail.com

برترین بازی های سایت
shaiya بازی اول: بازی آنلاین
  hedgewars بازی دوم:بازی انلاین
League of Legends بازی سوم :بازی انلاین

دانلود و معرفی بازی آنلاین S4 League

دوشنبه 25 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 10:30 ب.ظ

برای دانلود و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب بروید


توضیحات بازی به زبان انگیلیسی:


S4 League is a Third Person Shooter, with currently four modes to play Touchdown, Deathmatch, Chaser, and Arcade; for all, except Arcade, weapon restriction can be set like Sword-Only which restricts users to melee weapons and limited skills.

Battle Royal is an official fifth mode installment available in Korea and should be released in late 2010 - early 2011 in Europe/North America.

Players must have at least one weapon and one skill equipped in order to enter a room and play.



Touchdown mode (TD) : two goals are set up on either side of a field. The player must grab the ball called a "Fumbi" and take it to the opposite team's goal in order to score a Touchdown. The Fumbi also quickly drains the SP of the player holding it, which results in the use of skills being disabled until the Fumbi is dropped or the character dies. Passing through a gate or falling off the map will "reset" the Fumbi, which returns it to the starting position. There are 7 maps.

Deathmatch mode (DM) : places up to six people on each team, and has the player fight for a set amount of points or until the time runs out. There are 6 maps.

Chaser mode : one player is chosen randomly to become the Chaser. The Chasers objective is to dominate the survivors in the given time, or survive if the survivors are too powerful, which is unlikely since the Chaser receives a huge attack and defense bonus, and reload time is shortened. The Chaser is also limited, since the Chaser Doll is blocking part of the visible area, and the survivors are outlined in red and black from his/her eyes. The players who are not chosen as the Chaser are the survivors. Their objective is to either kill the Chaser or survive in the time given. When enough attack power is implied on the Chaser,measured by a bar, the player receives 2 bonus points. While in a round, the player who is in 1st place and is not the Chaser is the "Target". The Target will always have visible cross-hairs which can be seen as long as the target is in your viewing screen. If the Target is killed, the Chaser receives double points and the next player on the ranking list is the Target as long as he/she's alive. There are also damage rankings, which are awarded to players if they either harm the Chaser enough with ranged or close-ranged weapons. Damage rankings give off bonus EXP at the end of the match. There are 4 maps and one more in Korean S4 League.

Arcade mode : the player can play the storyline of S4 League. It pits 1–4 players to work together to complete 8 stages against computer opponents, with three difficulty levels to choose from. Each stage has a different objective, from either defeating all the waves of enemies, protecting a NPC friend, or defeating a boss. Before and after each stage, there are cut scenes that advance the story further. Players get 6 P-Coins a day, which can be used for extra lives. They reset every day and do not stack. If the player runs out of lives and dies during Arcade, they must pay 300 PEN per re-spawn. From completing Arcade, players receive PEN for completing each stage.

Battle Royal mode (BR) : consisting of Free For All - Death Match. Where every player fends for themself. There are no teams, and no limits. Places up to 12 players up against one another to fight for a set amount of points or until the time runs out. There is only one map



ترجمه توضیحات به وسیله گوگل:


 s4 لیگ سوم شخص تیرانداز است ، در حال حاضر با 4 حالت بازی Touchdown ، Deathmatch ، مشروبی که بدرقه نوشابه ای باشد ، و علامت ، برای همه ، به جز بازی ها ، محدودیت سلاح را می توان مجموعه ای مانند شمشیر ، که فقط محدود به کاربران غوغا اسلحه و مهارت محدود است. 

نبرد سلطنتی رسمی قسط 5 حالت موجود در کره است و باید در اواخر 2010 منتشر شد -- در اوایل 2011 در اروپا / شمال امریکا است.

بازیکنان باید حداقل یک سلاح و یک مهارت مجهز به منظور وارد اتاق و بازی داشته باشند.



حالت Touchdown (فلش) : دو هدف هستند تا در دو طرف رشته را. بازیکن باید با توپ به نام "Fumbi" و آن را به هدف گروه مخالف به منظور گرفتن نمره Touchdown. Fumbi نیز به سرعت درن SP از بازیکن برگزاری آن ، که منجر به استفاده از مهارت های غیر فعال شدن تا Fumbi کاهش یافته است و یا شخصیت می میرد. عبور از دروازه و یا در حال سقوط کردن نقشه خواهد شد "تنظیم مجدد" Fumbi ، آن را برمی گرداند به موقعیت شروع. 7 نقشه ها وجود دارد.

حالت Deathmatch (دیابت) : مکان های تا 6 نفر در هر تیم است و برای مبارزه با پخش کننده مقدار مجموعه ای از نقاط یا تا زمان اجرا می شود خارج. 6 نقشه وجود دارد.

حالت مشروبی که بدرقه نوشابه ای باشد : 1 بازیکن انتخاب شده است به طور تصادفی برای تبدیل شدن به مشروبی که بدرقه نوشابه ای باشد. Chasers هدف این است که تسلط بر بازماندگان در زمان داده شده ، و یا اگر زنده ماندن بازماندگان بسیار قدرتمند ، که بعید است از حمله به مشروبی که بدرقه نوشابه ای باشد دریافت جایزه بزرگ و دفاع ، و زمان بارگذاری است کوتاه. مشروبی که بدرقه نوشابه ای باشد نیز محدود است ، از عروسک مشروبی که بدرقه نوشابه ای باشد مسدود کردن وبلاگ ها بخشی از منطقه قابل رویت ، و از بازماندگان را به رنگ قرمز و سیاه از او / چشمان او خلاصه شده است. بازیکنان که به عنوان مشروبی که بدرقه نوشابه ای باشد نمی انتخاب بازماندگان هستند. هدف آنها این است که کشتن یا مشروبی که بدرقه نوشابه ای باشد و یا بقا در زمان داده شده است. هنگامی که قدرت حمله به اندازه کافی در مشروبی که بدرقه نوشابه ای باشد ، اندازه گیری شده توسط نوار ضمنی ، بازیکن را دریافت امتیاز 2 امتیاز. در حالی که در دور ، بازیکنی که در محل 1 و مشروبی که بدرقه نوشابه ای باشد نمی باشد. "مقصد". هدف همیشه قابل رؤیت متقابل تار مو کاشت شده است که می تواند تا زمانی که هدف است مشاهده در صفحه خود دیده اند. اگر مقصد به قتل ، تعقیب کننده را دریافت امتیاز دو جداره و بازیکن بعدی در لیست رتبه بندی شده است تا زمانی که هدف او کن هنوز زنده ام. هم وجود دارد رتبه بندی آسیب ، که به بازیکن تعلق می گیرد در صورتی که صدمه یا مشروبی که بدرقه نوشابه ای باشد به اندازه کافی با محدوده و یا نزدیک محدوده سلاح. رتبه بندی خسارت بیرون دادن پاداش درصد این سطح در پایان مسابقه. 4 نقشه ها وجود دارد و یکی بیشتر در لیگ کره ای S4.

حالت بازی : بازیکن می تواند از داستان S4 لیگ برتر بازی کند. این چاله ها 1-4 بازیکن را به همکاری با یکدیگر برای تکمیل مرحله 8 به مخالفین کامپیوتر ، با سطح دشواری 3 را انتخاب کنید. هر مرحله دارای هدف های مختلف ، از هر دو با شکست دادن همه امواج از دشمنان ، محافظت از دوست پتروشیمی ، یا با شکست دادن رئیس. قبل و بعد از هر صحنه ، قطع صحنه وجود دارد که پیشبرد داستان بیشتر است. بازیکنان دریافت 6 فسفر ، سکه روز است که می تواند برای زندگی فوق العاده استفاده شده است. آنها هر روز تغییر دهید و پشته انجام نشد. اگر بازیکن از زندگی را اجرا می کند و می میرد در طول بازی ها ، آنها باید 300 در هر پن دوباره تخم ریزی بپردازد. از اتمام بازی ، بازیکن را دریافت قلم برای تکمیل هر مرحله.

نبرد حالت سلطنتی (BR) : متشکل از رایگان برای همه -- مرگ در نظر گرفتن. که در آن هر بازیکن fends برای themself. هیچ تیم وجود دارد ، و هیچ محدودیتی وجود ندارد. اماکن تا 12 بازیکن در مقابل یکدیگر به مقدار مجموعه ای از نقاط یا تا زمان جنگ اجرا می شود خارج. تنها یک نقشه وجود دارد.





برای دانلود باید ابتدا دانلودر بازی را دانلود کنید و سپس بازی به صورت اتوماتیک دانلود می شود با قابلیت ادامه


دانلود دانلودر بازی

حجم دانلودر:2 مگابایت